Yaklaşık 2,4 milyon nüfusu ile tarihi bir kent olan Antalya, Türkiye’nin 5. büyük şehridir. Akdeniz’de, ülkenin güneybatısında yer almaktadır.

Uluslararası tanınmış bir turizm destinasyonu ve Türkiye’nin turizm başkentidir. Antalya, 1993 yılında Büyükşehir Belediyesi olmuştur. Uluslararası bir vitrin şehri olarak Antalya; kaliteli yaşam, nitelikli istihdam, rekabetçi hizmet, tarım ve temiz sanayiye dayanan sürdürülebilir yerel kalkınmayı kendine görev edinmiştir.

Büyükşehir Belediyesi’nin 2015-2019 Stratejik Planı, Antalya’nın kültürel, tarihi ve ekolojik mirasına adanmış şeffaf, katılımcı ve verimli bir yönetim vizyonuna sahiptir. Kentsel göçteki hızlı artışa rağmen, yerel yönetim, şehrin ve hinterlandının son derece öneme sahip olan doğal, ekolojik ve tarihi zenginliklerini koruma, kenti bölgenin akıllı servis merkezi haline getirme, tarım sektörünü yenileme ve turizm sektörünü çeşitlendirirken kaynak verimliliğini en üst düzeye çıkarma ihtiyacının farkındadır.

Kepez-Santral Bölgesi

Kentsel dönüşüm kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen “akıllı bölgelerden” ilki Yeni Kepez-Santral Bölgesidir. MAtchUP sayesinde bölge, Antalya için 2 milyar dolarlık bir ekonomi yaratacak ve 2019 yılına kadar bölgede yaşayacak ve çalışacak 80.000 kişi için altyapı, enerji, ulaşım, su, aydınlatma, çevre, güvenlik, sağlık, akıllı ev ve entegre teknoloji çözümlerini içeren birçok akıllı şehir girişimleri ile sıfırdan bir akıllı şehir yaratılarak türünün ilk örneği olacaktır. Sağlıksız ve deprem riski bulunan kentsel alanlar yıkılmış ve akıllı, yeşil, yaşanabilir alanların gelişimi için tüm mülkiyet sorunları tamamen çözülmüştür. Demo bölgesi olarak seçilen yüksek performans bölgesini kapsayacak olan ilk aşama; yüksek derecede kentsel yenilenebilir kavramlar ve hem binalarda hem de ulaşım da akıllı şehir uygulamaları ile birlikte, akıllı ve enerji verimli olarak inşa edilen çevre açısından, Yeni Kepez Gelişimi için “en iyi uygulamayı” sunacaktır. Akıllı bölge zaten, bu gelişmeyi kolaylaştıran büyük bir yeşil koridor ile birlikte yaya ve bisiklet dostu olarak planlanmıştı. Tüm yenilikçi akıllı şehir çözümleri ve onun arkasındaki PPP modeli ile Güney Avrupa ve Orta Doğu bölgeleri için sıfırdan Akıllı Şehirler yaratmada bir rol model olacaktır.

MAtchUP kapsamında Antalya şehri aşağıdaki konulara odaklanacaktır:
• bölgede yüksek performanslı binaların yapımı,
• tüm şehir için sürdürülebilir ulaşımın geliştirilmesi (şarj noktaları ile uyumlu yeni bir elektrikli araç filosu)

Bir bakışta Antalya:

Nüfus: 2,364,396
Alan: 1,417 km2
Dernekler: SEAP ve 2013’ten itibaren Belediye Başkanlar Sözleşmesi. SECAP’ın gerçekleştirilmesi taahhüt edilmiştir.
Devam eden ilgili girişimler / stratejiler: Kentsel İklim Adaptasyon Planı gelecek yıl için planlanmaktadır. Antalya Ulaşım Ana Planı’nın gözden geçirilmesi devam etmektedir.