Herzliya

הרצליה בפרוייקט מאצ'-אפ

בפרוייקט זה עיריית הרצליה שותפה בפרוייקט כעירייה "עוקבת" . בפרוייקט שלוש ערים מרכזיות שהן "ערי מגדלור" ולנסיה-ספרד, אנטליה-תורכיה, דרזדן-גרמניה. רשויות אילו מבצעות פרוייקטי פיילוט

רחבי וקטני היקף בנושאים של תחבורה, שימור אנרגיה במבנים, אנרגיות מתחדשות, חסכון באנרגיה, תקשורת וניהול נתונים הקשורים לאנרגיה ותחבורה. כ-4 ערים נוספות, “ערים עוקבות” הרצליה בניהן, יעקבו אחרי פרוייקטים אילו מתחילתם ועד סופם, ויבחנו את ההיתכנות (כלכלית, משפטית, טכנית וכו’) של הוצאת פרוייקטים אילו לפועל בעיר שלהם באמצעות הכנת תוכניות “רפליקציה” (העתקה) המתאימות לערים. הפרויקט מלווה בבדיקה ובקרה של מכוני מחקר ומרכזים אקדמאים וסה”כ משתתפים בפרויקט כ-28 גופים שונים מ-7 רשויות מקומיות. משך זמן הפרויקט כ-60 חודשים.

לכל אחת מהערים עשרות פעולות פיילוט ברמת השכונה, המרחב הציבורי, מבני ציבור ומבני מגורים. הפעולות האילו קשורות לחסכון וניהול אנרגיה וכן לניידות . היקף הפיילוטים משתנה ויכול להיות רחב יחסית (למשל 600 דירות מגורים) או מצומצם (למשל רכישה של מספר בודד של אופניים חשמליות). הפעולות הן פעולות תשתית ברמת מבני ציבור, מבני מגורים ומרחב הציבורי, וכן פעולות של ניהול מאגרי מידע בנושאים הרלוונטיים וכן שינוי מדיניות לקידום הנושא לרבות שדרוג התוכניות של הערים בנושא צריכת אנרגיה ומוביליות עירונית.

הרצליה היא העיר היחידה המשתתפת בפרויקט מבין ערי ישראל. הרצליה, היא אחת הערים המובילות בישראל בתחום איכות הסביבה וכחלק ממובילות זו היא חתומה על אמנת פורום ה-15 להפחתת פליטות וגם על אמנת ברית ערים לאיכות חיים וסביבה שנתחמה לאחרונה. במסגרת זו עיריית הרצליה עושה מאמצים רבים להתייעלות אנרגטית באמצעות החלפה לתאורת לדים ברחובות העיר, החלפת מזגנים במוסדות ציבור, חינוך והסברה בנושא ועוד. כמו כן החל משנת 2012 הטמיעה העיר את התקן הישראלי לבנייה ירוקה בכלל המבנים בעיר.
עיריית הרצליה גאה להיות חלק מפרויקט זה באמצעותו היא תוכל ללמוד את הנושאים הנמצאים בחזית החדשנות הסביבתית, להכין תוכנית עירונית כחלק מהפרוייקט ולהטמיע בעיר את הפרויקטים הרלוונטיים.