ГрадотСкопје е главенграднаРепубликаМакедонија и главенадминистративен, политички, образовен и здравственцентар.

СместенвосрцетонаБалканскиотполуостров, градотпленисосвојатаубавина, сомногубројнитекултурно-историскиспоменици и споменицитенаприродата, сосвојотразвојнизвековите и способностадасеиздигнекакофениксодпепелтавонајразорнитемоменти, како и сомодернотопулсирањекарактеристичнозаевропскитеметрополи. Скопјесе покажа како добар домаќиннаогромниотбројтуристи и посетителикоиуживаатвонеговитепрегратки и сизаминуваатсонезаборавнипозитивниискуства. Забрзаниот развој на Скопје по Втората светска војна го пресекува катастрофалниот земјотрес што го погоди градот на 26 јули 1963 година. Во тие тешки мигови целиот свет се сплоти за Скопје, а помош за разурнатиот град пристигна од сите страни на планетата. Скопје до ден денешен го носи епитетот Град на солидарноста и несебично подава рака на сите на кои им е потребна помош. По катастрофата, градот Скопје покажа како со силна волја, сплотеност и напор може да се издигне од пепелта и да се изгради во модерен и функционален град. Скопје денес е современа метропола која деноноќно пулсира со своја, специфична енергија и секојдневно привлекува стотици илјади посетители. Испреплетувањето на модерните архитектонски дела со старите градски маала и културно историските споменици на градот му даваат посебен печат и го побудуваат интересот кај туристите за истражување. Скопје на посетителите им ги нуди и своите природни убавини – Парк-шумата „Водно“, Паркот на природата „Гази Баба“, Кањонот Матка и многу други локации. Ова природно опкружување на градот на граѓаните им нуди големи можности за рекреација и престој во природа, како и за спортување. За рекреативците е особено атрактивна ролерско-велосипедската патека по должината на кејот на реката Вардар,Скопје негува динамичен ноќен живот, со многубројни ресторани, кафулиња и дискотеки кои нудат забава до раните утрински часови.

Градот Скопје активно партиципира во голем број европски проекти и иницијативи во чии рамки разменува значајни искуства, практикии иновативни решенијаво насока на остварување на поставените цели за станување зелена престолнинаи паметен град во блиска иднина. Истовремено, се реализираат голем број проекти за урбана мобилност, енергетска ефикасност и приспособување на целокупната инфраструктура за потребите на граѓаните.